AANMELDEN VIERJARIGEN

Heeft u al besloten dat de Paulus de basisschool voor uw kind wordt, dan kunt u op elk moment uw kind komen aanmelden. Er is geen wachtlijst. Door het aanmeldingsformulier in te vullen wordt de inschrijving in behandeling genomen. We zullen u dan uitnodigen voor een intakegesprek.  Vaak wordt dit gecombineerd met het kennismakingsgesprek. Als u het contactformulier invult, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken. 

 

Na de inschrijving

Wat wordt de eerste schooldag?

Uw kind mag in principe beginnen op school op de eerste dag nadat hij/zij 4 jaar wordt. Hierop zijn enkele uitzonderingen:

  • een maand voor de zomervakantie laten wij in principe geen kinderen starten, zij starten direct in het nieuwe schooljaar
  • kinderen die in de eerste twee weken na de zomervakantie 4 worden, mogen direct bij de start van het schooljaar beginnen
  • als uw kind nog niet zindelijk is, gaan we met u in overleg onder welke voorwaarden uw kind dan wel kan starten
In overleg met de directie of leerkracht wordt bepaald wat de exacte startdag wordt.

Wenmomenten

3-Jarigen mogen maximaal 5 ochtenden voor hun vierde verjaardag komen kennismaken, in de laatste 2 maanden voor ze 4 jaar worden. De leerkracht neemt contact met u op om deze dagen in te plannen.