MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Elke basisschool in Nederland heeft een Medezeggenschapsraad (MR) hebben. In de MR hebben teamleden én ouders/verzorgers zitting. De MR is een belangrijk orgaan binnen de basisscholen.

De MR heeft informatie-, advies- en instemmingsrecht. Dit ligt vast in het MR-reglement. Daarnaast fungeert de MR ook als klankbord voor directie en individuele ouders/verzorgers. De MR is te bereiken via de Postbus-MR in de hal van school of via: paulus-MR@skoe.nl .

Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad KOE

Binnen KOE (Katholiek Onderwijs Enschede) bestaat een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad). Hierin wordt beleid gemaakt voor alle KOE-scholen met betrekking tot overkoepelende zaken (zoals personeel, financiën, passend onderwijs). De GMR werkt nauw samen met de MR van de KOE-scholen.