BASISSCHOOL paulus

Welkom op de site van basisschool Paulus.

Op onze school geven we het onderwijs op vernieuwende wijze vorm. Zo proberen we het onderwijs op ieder moment aan te laten sluiten op de behoeften van kinderen in een veranderende dynamische wereld. Voorbeelden daarvan zijn het geven van Engels én Duits op school. Engels omdat het de internationale voertaal is. Duits omdat we daarmee "onze" kansen in het arbeidzame leven, zo vlak bij de grens, vergroten. 
 
Onderwijsinhoudelijk maken we keuzes die volgens onze visie het best aansluiten bij de ontwikkeling van talenten en vaardigheden. In de ochtenden geven we op intensieve wijze taal- en rekenles. 's Middags geven we themagewijs invulling aan de wereldoriëntatie en techniek vakken. Vanaf eind groep 4 tot en met groep 8 gebruik makend van tablets voor het onderhouden van rekenvaardigheden, fotografie en film.

U bent van harte welkom!

Gertjan Aarnink
Ellis Tempelman
Deel dit bericht