Op basisschool Paulus werken we vanuit een leerdoelgerichte visie. Dat betekent dat we kijken naar de mogelijkheden van uw zoon of dochter. Vanuit dat startpunt geven we ons onderwijs vorm om de jaarlijkse leerdoelen te kunnen behalen. Iedere vier weken evalueren wij ons onderwijs op effectiviteit en aansluiting bij de leerling. Vanuit die evaluatie gaan we in de volgende periode van vier weken onze successen uitbouwen en daar waar nodig op weg naar nieuwe didactische werkwijzen.  
Zoals reeds eerder gezegd blijft ons onderwijs continu in beweging. Ervaringen en inzichten uit de praktijk zullen permanent  leiden tot aanpassing van onze werkwijze.