Kijk op onderwijs

Wij geloven erin dat met een passend aanbod in de klas en een goede sfeer waarin hard wordt gewerkt, ieder kind zich naar zijn capaciteiten kan ontwikkelen.

Dat lijkt eenvoudig, maar vraagt iets van leerlingen, ouders en school.
Vanuit school groeien we in de breedte van ons onderwijsaanbod, zodat alle kinderen op basis van hun achtergrond, capaciteiten en talenten maximale kansen krijgen zich te ontwikkelen in een steeds veranderende maatschappij. De vernieuwing van de school is daarmee niet tijdelijk, maar kent een permanent karakter.

Om die groei van het kind te laten ontstaan is de samenwerking tussen school en ouders van groot belang. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor een omgeving waarin het kind zich prettig voelt en wordt ondersteund om de nodige inzet te leveren.

Voor de ene leerling vraagt dit wat meer of andere inzet dan de ander om vooruitgang te bereiken. Maar uiteindelijk zit de grootste stimulans erin dat een kind merkt: ik ga vooruit!