De Bieb op School

De Paulus heeft een eigen bibliotheek. Alle leerlingen maken hier gebruik van. Er is een ruime keuze aan boeken voor de leerlingen. 
Met de Bieb op School willen wij bijdragen aan het leesplezier van leerlingen. Als leerlingen plezier hebben in het lezen, gaan ze meer boeken lezen. Doordat ze steeds beter gaan lezen, blijven ze boeken lezen. Dit versterkt de woordenschat, de spelling, het schrijven en het begrijpend lezen. 

Jaarlijks worden er diverse activiteiten georganiseerd om het leesplezier te vergroten. Dit zijn workshops over en boek in de klas. Er komt regelmatig een schrijver op school om leerlingen te inspireren. In de klassen zijn boeken aanwezig die passen bij het thema van dat moment.